loading...

duminică, 21 ianuarie 2018

Romania - Activitățile economice. Transporturi.Industrie
-          în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015
-          creșteri în industria prelucrătoare (+2.3%)
-          industria extractivă a scăzut cu 17.4%
-          furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat a scăzut cu 7.5%
-          industria maselor plastice: Constanța
-          industria petrochimică și îngrășămintelor petrochimice: Năvodari

Resursele naturale ale României·         Resursele energetice
o   Zăcămintele petrolifere – în Subcarpați; în regiuni de deal, podiș, câmpii și înn platforma continentală a M. Negre; structuri bogate: Subcarpații S/Moldovei, Cp. Banato-Crișană/Română.
§  centre de exploatare: Ploiești, Ianca.
o   Zăcămintele gazeifere – Pod. Transilvaniei: gaz mentan; ariile petrolifere: gaze asociate.

Asezarile rurale din Romania


Satul: o așezare rurală de bază, organism teritorial format dintr-o grupare de locuințe, variate ca mprime, și o cumunitate de oameni care se ocupă în majoritate cu agricultura.
Comuna: unitatea administrativ-teritorială alcătuită din unul sau mai multe sate, care cuprind populația rurală, fiind organizată în funcție de condițiile economice, social-culturale și geografice.

Asezarile urbane din RomaniaEvolutia procesului de urbanizare din Romania
Urbanizarea se refera la transformarea unei asezari rurale in asezare urbana, la extindere teritoriului unei asezari urbane, infiintarea directa a unei asezari urbane.
Tipurile genetice de orase
1.      Cetatea sau fortareata –modalitate de aparare, centre urbane antice care au avut rol de aparare si functie politica sau religioasa dar si comerciala
a.       Cetatile getodacice- demunire traditionale Oppida
b.      Cetatile dacice –numite Dava(Sarmisegetusa, Capidava, Napoca)
c.       Cetatile romane

Sistemul de așezări din RomâniaFactorii determinanți ai apariției și dezvoltării așezărilor umane:
-          relieful
-          rețeaua hidrografică
-          structura geologică (resursele de subsol)
-          condițiile social-economice (schimburi comerciale)
-          deciziile politico-administrative

STRUCTURA ECONOMICĂ A POPULATIEI ROMANIEI3.2. Populația activă
-          2014 – 57.18%
-          Masculin – 49%         ???
-          Feminin – 41%           ???
Populația ocupată
-          Rata de ocupare (15 ani și peste)
o   2014 – 51%
o   Masculin – 59%         ???
o   Feminin – 43%           ???
o   Salariați: 30% (1992), 22% (2014)
3.3. Șomajul
Rata șomajului
-          2002 – 8.4%
-          2014 – 5.4%
-          Masculin – 5.9%
-          Feminin – 4.8%

Structura populatiei Romaniei1.      Structura demografica
1.1 Structura pe sexe
2014 -48,86% barbati ; 51,14% femei
Bucuresti -46% barbati
1.2Structura pe grupe de varsta
Pentru grupele de varsta 0-4 ani ;35-39 ani predomina populatia masculina.
0-4 ani -0.05 %
<15 ani -15,5%
Feminin 15-49 ani -23,41% -populatia feminina de varsta fertila
>65 ani -16.7%
 Dupa 1990 :- proces accentuat de imbatranire demografica
                        -ponderea populatiei tinere scade constant
                        -creste ponderea populatiei varstnie

Romania - Activitățile economice. Transporturi.

Industrie -           în luna februarie 2016, producția industrială, a crescut cu 0.8% față de luna februarie 2015 -           creș...

loading...